Loading...

انجمن تجربه کاربری ایران

این انجمن، با هدف گسترش دانش تجربه‎ی کاربری و مهارت‎های مرتبط تاسیس گردیده است و بنا دارد تا با طراحی و اجرای برنامه‎های متنوع و با مشارکت تمامی فعالان و متخصصان این عرصه، ضمن توسعه‎ی بیش از پیش بازار تخصصی آن، فضا را برای هرچه حرفه‎ای تر ساختن این حوزه‎ی فنی تخصصی فراهم آورد.

event رویداد بعدی

دومین کنفرانس تجربه کاربری ایران

more
با محوریت کسب و کار ۷ و ۸ آبان ۱۳۹۴، تهران، ایران